Agenda


Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 67
Deze week 67
Deze maand 442
Sinds 11-2008 685404

De menselijke levenscyclus - 人的生命的周期循环 - rén de shēng mìng de zhōu qī xún huán
 

leven (zelfstandig naamwoord) 生命,生活  shēng mìng , shēng huó
leven (werkwoord) 活, 生活,居住,存在  huó , shēng huó , jū zhù , cún zài
conceptie 受胎,妊娠  shòu tāi , rèn shēn
geboorte 出生,诞生  chū shēng , dàn shēng
geboren worden 出生了,诞生了  chū shēng le , dàn shēng le
kind 孩子  hái zǐ
jongere 年轻的  nián qīng de
student 学生  xué shēng
werken 工作  gōng zuò
carrière, loopbaan 职业生涯,职业历程  zhí yè shēng yá , zhí yè lì chéng
middelbare leeftijd 中年期  zhōng nián qī
midlife crisis 中年危机  zhōng nián wēi jī
overgang 更年期  geng nián qī
pensioen 退休,退职  tuì xiū , tuì zhí
bejaarde 老年人,老人  lǎo nián rén , lǎo rén
bejaardentehuis 老人院  lǎo rén yuàn
dood 死,死亡  sǐ , sǐ wáng
sterven 死,死亡,灭亡  sǐ , sǐ wáng , miè wáng
begrafenis 埋葬,下葬,葬礼, 送葬的队伍  mái zàng , xià zàng , zàng lǐ , sòng zàng de duì wǔ
crematie 火葬,火化  huǒ zàng , huǒ huà
ontbinding 分解,腐烂  fēn jiě , fǔ làn
pluk de dag 享受每一天  xiǎng shòu měi yī tiān
gedenk te sterven 悼念,追悼  dao nian, zui dao
Laten we eten en drinken, want morgen zijn we dood 让我们尽情的享受每一天, 因为明天说不定死亡就会来临。  ràng wǒ mén jìn qíng de xiǎng shòu měi yī tiān , yīn wéi míng tiān shuō bù dìng sǐ wáng jiù huì lái lín 。

 

 

 
Citaat van de dag

"De mens is veroordeeld tot vrijheid. " - Jean Paul Sartre -
(1905-1980)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?