Agenda


Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 83
Deze week 83
Deze maand 458
Sinds 11-2008 685420

Dood - 死,死亡 - Sǐ, sǐ wáng
 

dood

(bijvoeglijk naamwoord)

死的,死亡的,枯死的,废弃的

 sǐ de, sǐ wáng de,

kū sǐ de, fèi qì de

dood

(zelfstandig naamwoord)

死,死亡

 sǐ, sǐ wáng
sterven

死,死亡,受折磨,消逝

 sǐ, sǐ wáng,

shòu shé mó, xiāo shì

begrafenis

埋葬,送葬的队伍

 mái zàng,

sòng zàng de duì wǔ

crematie

火葬,火化

 huǒ zàng, huǒ huà

kerkhof /

begraafplaats

墓地

 mù dì
natuurlijke dood

老死

 lǎo sǐ
euthanasie

无痛苦死,安乐死

 wú tòng kǔ sǐ, ān lè sǐ
zelfmoord

自杀 

 zì shā
rouw

哀悼,丧事,送葬

 āi dào, sàng shì, sòng zàng
rouwen

服丧,戴孝,穿孝

 fú sàng, dài xiào, chuān xiào
 

 
Want uit stof ben je gemaakt en tot stof zul je wederkeren

空手来到世上, 空手离开世间。 从哪里来回哪里去。

Kōng shǒu lái dào shì shàng, kōng shǒu lí kāi shì jiān 。 cóng nǎ lǐ lái huí nǎ lǐ qù 。
De een zijn dood is de ander zijn brood.

你死我活

 Nǐ sǐ wǒ huó.

 

 

 
Citaat van de dag

"De mens is veroordeeld tot vrijheid. " - Jean Paul Sartre -
(1905-1980)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?