Agenda


Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 109
Deze week 109
Deze maand 484
Sinds 11-2008 685446

Familie - 家族,家庭 - jiā zú , jiā tíng
 

familie 家族,家庭  jiā zú , jiā tíng
gezin 家属,家庭  jiā shǔ , jiā tíng
vader 父亲  fù qīn
moeder 母亲  mǔ qīn
kind 孩子  hái zǐ
zoon 儿子  ér zǐ
dochter 女儿  nǚ ér
broer 哥哥  gē gē
zus 姐姐  jiě jiě
grootvader 祖父.,爷爷  zǔ fù ., yé yé
grootmoeder 祖母, 奶奶,  zǔ mǔ , nǎi nǎi ,
grootouders 祖父母,外祖父母  zǔ fù mǔ , wai zǔ fù mǔ
kleinkind 孙子,孙女,外孙,外孙女  sūn zǐ , sūn nǚ , wai sūn , wai sūn nǚ
kleinzoon 孙子,外孙  sūn zǐ , wai sūn
kleindochter 孙女,外孙女  sūn nǚ , wai sūn nǚ
oom 伯父, 叔父,舅父  bó fù , shū fù , jiù fù
tante 姑母,姨母,伯母,叔母  gū mǔ , yí mǔ , bó mǔ , shū mǔ
neef
(kind van je broer of zus)
侄子,外甥  zhí zǐ , wai shēng
nicht
(kind van je broer of zus)
侄女,外甥女  zhí nǚ , wai shēng nǚ
neef
(kind van je oom of tante)
表兄弟,表兄弟  biǎo xiōng dì , biǎo xiōng dì
nicht
(kind van je oom of tante)
堂姐妹,表姐妹  táng jie mèi , biǎo jie mèi
man 人,男人丈夫  rén , nán rén, zhàng fū
vrouw 女人,妻子  nǚ rén , qī zǐ
schoonvader 岳父,丈人,公公  yuè fù , zhàng rén , gōng gōng
schoonmoeder 婆婆,岳母  pó pó , yuè mǔ
zwager 姐夫,妹夫,大伯, 小叔,内兄,内弟  jiě fū , mèi fū , dà bó , xiǎo shū , nèi xiōng , nèi dì
schoonzus 嫂子,弟媳妇, 大姨,小姨,大姑子,小姑子  sǎo zǐ , dì xí fù , dà yí , xiǎo yí , dà gū zǐ , xiǎo gū zǐ

 

 

 
Citaat van de dag

"De mens is veroordeeld tot vrijheid. " - Jean Paul Sartre -
(1905-1980)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?