Agenda


Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 93
Deze week 93
Deze maand 1570
Sinds 11-2008 666992

Kinderen - 孩子们 - Hái zǐ mén
 

 

zwangerschap

怀孕,妊娠, 怀孕期

huái yùn ,
rèn shēn ,
huái yùn qī
zwanger

怀孕的

huái yùn de
bevalling

分娩,生产,生育

fēn miǎn, shēng chǎn,
shēng yù
geboorte

诞生,出生

dàn shēng, chū shēng
baby /
zuigeling

婴儿

yīng ér
peuter

幼儿

yòu ér
kleuter

儿童

ér tóng
kind

孩子

hái zǐ
tiener

十几岁的青少年

shí jǐ suì de qīng shǎo nián
puberteit

青春期

qīng chūn qī
puber

12至18 岁的青少年

 12 zhì 18 suì de
qīng shǎo nián
opvoeding

培育,教育

péi yù, jiào yù
opvoeden

哺育,哺养, 养活

 bǔ yù, bǔ yǎng,
yǎng huó

 

 

 
Citaat van de dag

"Wie geen vreemde talen kent, snapt niets van zijn eigen taal. " - Johann Wolfgang von Goethe -
(1749-1832)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?