Agenda


Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 89
Deze week 89
Deze maand 464
Sinds 11-2008 685426

Materialen - 材料,资料 - cái liào , zī liào
 

hout 木头  mù tóu
papier  zhǐ
karton 纸板  zhǐ bǎn
metaal 金属  jīn shǔ
steen 石头  shí tóu
plastic 塑料  sù liào
rubber 生橡胶  shēng xiàng jiāo
glas 玻璃  bō lí
vloeistof 液体  yè tǐ
vloeibaar 液体的,液态的,  流动的  yè tǐ de , yè tai de , liú dòng de
vaste stof 固体  gù tǐ
vast 固定的,不动的,固性的  gù dìng de, bù dòng de , gù xìng de
Gas 气体,煤气  qì tǐ ,méi qì
stof 材料,题材,衣料,灰尘,物质  cái liào ,tí cái , yī liào , huī chén ,wù zhì
textiel 可纺织的,纺织业的  kě fǎng zhī de , fǎng zhī yè de
wol 羊毛,毛织品  yáng máo , máo zhī pǐn
katoen 棉花  mián huā
leer  pí

 

Terug naar Handige zinnen.

 
Citaat van de dag

"De mens is veroordeeld tot vrijheid. " - Jean Paul Sartre -
(1905-1980)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?