Agenda


Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 86
Deze week 86
Deze maand 461
Sinds 11-2008 685423

Scheiding - 离婚 - Lí hūn
 

 

ex-man

前夫

 qián fū
ex-vrouw

前妻

 qián qī
Ik haat je!

我讨厌你!

 Wǒ tǎo yàn nǐ!
Ik jou ook!

我也是!

 Wǒ yě shì!
advocaat

律师

 lǜ shī
inboedelverdeling

分家产,分动产

 fēn jiā chǎn,
fēn dòng chǎn
omgangsregeling

过渡时期要遵守的制度

guò dù shí qī
yào zūn shǒu de zhì dù
alimentatie

给食,进食,供养,抚养,

 gěi shí, jìn shí, gòng yǎng, fǔ yǎng
voogdij

监护

 jiān hù

 

 

 

 
Citaat van de dag

"De mens is veroordeeld tot vrijheid. " - Jean Paul Sartre -
(1905-1980)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?