Agenda


Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 108
Deze week 108
Deze maand 483
Sinds 11-2008 685445

Vrienden en bekenden - 朋友,熟人 - péng yǒu , shú rén
 

vriend (vriendschappelijk) 男性朋友,朋友  nán xìng péng yǒu , péng yǒu
vriendin (vriendschappelijk) 女性朋友  nǚ xìng péng yǒu
vriend (liefde) 男朋友  nán péng yǒu
vriendin (liefde) 女朋友,情人  nǚ péng yǒu , qíng rén
buur 邻居,邻国  lín jū , lín guó
buurman 男性邻居,邻居  nán xìng lín jū , lín jū
buurvrouw 女性邻居  nǚ xìng lín jū
kennis 认识的人,熟人  rèn shí de rén , shú rén
collega 同事,同僚,同职者  tóng shì , tóng liáo , tóng zhí zhě
kameraad 同志,朋友,同事  tóng zhì , péng yǒu , tóng shì
makker 伙伴, 同学,搭档  huǒ bàn , tóng xué , dā dàng
reisgenoot 旅伴  lǚ bàn

 

 
Citaat van de dag

"De mens is veroordeeld tot vrijheid. " - Jean Paul Sartre -
(1905-1980)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?