Agenda


Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 55
Deze week 371
Deze maand 435
Sinds 11-2008 691055

Literatuur
 

 


 

 

 

Schrijversprofielen

Een schrijversprofiel bevat een biografie en een bibliografie van een auteur.

Ai Qing
Sin Ai
Bai Juyi or Bo Juyi
Consort Ban
Ban Gu (32-92 A.D.)
Bao Zhao
Bei Dao
Cai Wenji
Cai Yong
Cao Cao 曹操
Cao Pi
Cao Zhi
Chen Zi'ang
Chūgan Engetsu (1300-1375), een Japanse dichter die in het Chinees schreef.
Cui Hao, Tang dynasty poet
Du Fu 杜甫, the "Poet Sage"
Du Mu (803-852), Tang poet, official
Duo Duo
Keizer Xuanzong of Tang
Feng Yansi
Fenggan, "Big Stick", a legendary Buddhist Monk. He was an associate of the famous legendary poets Han Shan and Shih Te.
Fu tianlin
Gao Qi, Ming dynasty poet
Gidō Shūshin
Gu Cheng
Gu Taiqing
Guan Daosheng
Guo Moruo, poet, historian, archaeologist
Hai Zi 海子, modern mystic poet
Han Yu 韩愈
Han Shan, "Cold Mountain"
He Zhizhang
Huang Tingjian 黄庭堅 (1045-1105)
Huarui Furen
Ido Reizan
Jia Dao 贾岛
Jia Yi
Jiang Yan
Ke Yan
Kokan Shiren
Li Gou
Li He
Li Hou Zhu
Li Po (or Li Bai 李白) bijgenaamd de "Onsterfelijke Dichter"
Li Qiao, Tang poet
Li Qingzhao
Li Shangyin
Li Yu (Li Houzhu)
Liang Desheng
Lin Huiyin
Liu Yuxi
Liu Zongyuan
Lu Guimong
Lu Ji
Lu You
Lu Yu
Luo Binwang, Tang poet
Liu Chaoqing
Lu Zhi
Ma Rong
Mang Ke
Mei Yaochen, Song dynasty poet
Meng Haoran, Tang dynasty poet
Mi Heng
Mu Dan
Natsume Sōseki, Japan's modern composer of Chinese poetry
Nalan Xingde
Ouyang Xiu
Pan Yue
Pan Lei
Pi Rixiu
Qin Guan
Qiu Jin
Qu Yuan, State of Chu poet
Quan Deyu
Qiao Ji
Ri Piji
Ruan Ji
Shangguan Wan'er
Shen Shanbao
Shen Yue
Shen Quanqi
Shih-Te, "Pick-Up"
Shih-wu, "Stonehouse"
Shivaza Iasyr, wrote in the Dungan (Soviet Hui people) dialect
Shu Ting
Sima Xiangru
Song Yu
Su Dongpo, poet
Su Shi
Su Xiaoxiao
Shang Ting
Wang Anshi
Wang Bo
Wang Can
Wang Changling
Wang Rong
Wang Wei, the "Poet Buddha"
Wang Wei (17th century poet)
Wang Yi-Ch'eng, poet
Wang Yun (Qing Dynasty)
Wei Zhuang
Wen Pei Xin
Wen Tingyun
Wen Yiduo
Wu Cheng'en, Ming novelist, poet
Wu Jiaji
Xi Kang (of Ji Kang)
Xi Xi
Xiao Gang (Keizer Jianwen van Liang)
Xie Huilian
Xie Lingyun
Xie Tiao
Xie Zhuang
Xin Qiji
Ouyang Xiu, Song statesman, historian, poet
Lady Xu Mu
Xu Zhi Mo 1895-1931, melancholic poet of early 20th century
Xu Zihua
Xue Tao 768-831
Yan Yanzhi
Yang Lian
Yang Wanli
Yang Xiong
John Yau
Yu Hsuan-chi
Yu Xin
Yuan Hongdao
Yuan Zhen
Yuan Zhongdao
Yao Shouzhong
Yao Sui
Zhai Yongming
Zhang Heng
Zhang Hua
Zhang Ji
Zhang Jiuling
Zhang Xie
Zhang Xu
Zhao Luorui
Zheng Min
Zheng Yunduan
Zhu Shuzhen
Zhuo Wenjun
Zuo Si

 

 
Citaat van de dag

"Van dat, waarvan men niet kan spreken, moet men zwijgen. " - Ludwig Wittgenstein -
(1889-1951)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?