Agenda


Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 62
Deze week 372
Deze maand 1728
Sinds 11-2008 811164

Beroepen - 工作 - Gōng zuò
 

bakker

烤面包师

 kǎo miàn bāo shī
slager

屠夫

 tú fū
kok

厨师

 chú shī
schilder

画家,油漆工

 huà jiā, yóu qī gōng
politie-agent

警察

 jǐng chá
ambtenaar

职员,公务员,官员

 zhí yuán, gōng wù yuán, guān yuán
leraar

教师

 jiào shī
acteur

演员

 yǎn yuán
politicus

政治家,从事政治的人

 zhèng zhì jiā, cóng shì zhèng zhì de rén
ondernemer

从事者,承办人,企业

 cóng shì zhě, chéng bàn rén, qǐ yè
postbode

邮政编码

 yóu zhèng biān mǎ
arts

医生

 yī shēng
dierenarts

兽医

 shòu yī
piloot

飞行员,领航员

 fēi xíng yuán, lǐng háng yuán
verkoper

卖者,销售者

 mài zhě, xiāo shòu zhě
boer

农民

 nóng mín
chauffeur

司机

 sī jī
architect

建筑师,建筑家

 jiàn zhù shī, jiàn zhù jiā
arbeider

劳动者,工人

 láo dòng zhě, gōng rén
directeur

校长,厂长,局长经理,主任

 xiào cháng, chǎng cháng, jú cháng jīng lǐ, zhǔ rèn
loodgieter

铅管工,筑铅工

 qiān guǎn gōng, zhù qiān gōng
ingenieur

工程师

 gōng chéng shī
journalist

记者

 jì zhě
kapper

理发师

 lǐ fā shī
verpleegkundige

护理师,护士

 hù lǐ shī, hù shì
kunstenaar

艺术家

 yì shù jiā
makelaar

经纪人,中间人

 jīng jì rén, zhōng jiān rén
manager

经理,主任

 jīng lǐ, zhǔ rèn
militair

军人

 jūn rén
professor

教授,教员,教师

 jiào shòu, jiào yuán, jiào shī
wetenschapper

科学家

 kē xué jiā
notaris

律师

 lǜ shī
psycholoog

公证人

 gōng zhèng rén
schoonmaker

清洁工

 qīng jié gōng
tolk

译员,口译者,代言人

 yì yuán, kǒu yì zhě, dài yán rén
vertaler

译者,笔译者

 yì zhě, bǐ yì zhě

 

 

 

 

 
  2024 Schoonekamp Tekst en Media | Webzijdeplattegrond | Contact opnemen

Citaat van de dag

"Vrijheid is ondeelbaar. en als één mens in slavernij leeft is niemand vrij. " - John F. Kennedy -
(1917-1963)

Mededelingen en snelkoppelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.