Agenda


Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 67
Deze week 377
Deze maand 1733
Sinds 11-2008 811169

Gevoelens - 感觉 - Gǎn jué
 

blijdschap

快乐,高兴

 kuài lè, gāo xīng
boosheid

生气

 shēng qì
verdriet

悲伤,气恼

 bēi shāng, qì nǎo
verbazing

惊讶的

 jīng ya 
moed

勇敢, 勇气,胆量

 yǒng gǎn, yǒng qì, dǎn liàng
lafheid

胆小,胆怯,懦弱

 dǎn xiǎo, dǎn qiè, nuò ruò
angst

极端不安,恐慌,焦急,担心

 jí duān bù ān, kǒng huāng, jiāo jí, dān xīn
drift

激情,急促,愤怒

 jī qíng, jí cù, fèn nù
geluk

幸运,幸福

 xìng yùn, xìng fú
liefde

爱,爱恋,爱情

 ài, ài liàn, ài qíng
haat

讨厌,憎恨

 tǎo yàn, zēng hèn
schaamte

害羞

 hài xiū
honger

饥饿

 jī è
dorst

口渴

 kǒu kě
 

 

 
blij

高兴,开心

 gāo xīng, kāi xīn
boos

生气的

 shēng qì de
verdrietig

悲伤的,伤心的

 bēi shāng de, shāng xīn de
verbaasd

惊奇,奇怪

 jīng qí, qí guài
moedig

勇敢的,有勇气, 有胆量的

 yǒng gǎn de, yǒu yǒng qì, yǒu dǎn liàng de
laf

淡而无味的,无聊的,胆小的

 dàn ér wú wèi de, wú liáo de, dǎn xiǎo de
bang

害怕的

 hài pà de
driftig

激情的,愤怒的,易怒的

 jī qíng de, fèn nù de, yì nù de
gelukkig

幸运的,幸福的

 xìng yùn de, xìng fú de
 

 

 
lachen

 xiào
huilen

  kū

 

 

 
  2024 Schoonekamp Tekst en Media | Webzijdeplattegrond | Contact opnemen

Citaat van de dag

"Vrijheid is ondeelbaar. en als één mens in slavernij leeft is niemand vrij. " - John F. Kennedy -
(1917-1963)

Mededelingen en snelkoppelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.