Agenda


Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 65
Deze week 1296
Deze maand 1447
Sinds 11-2008 798813

Materialen - 材料,资料 - Cái liào, zī liào
 

hout

木头

 mù tóu
papier

 zhǐ
karton

纸板

 zhǐ bǎn
metaal

金属

 jīn   shǔ
steen

石头

 shí tóu
plastic

塑料

 sù liào
rubber

生橡胶

 shēng xiàng jiāo
glas

玻璃

 bō lí
vloeistof

液体

 yè tǐ
vloeibaar

液体的,液态的,  流动的

 yè tǐ de, yè tai de, liú dòng de
vaste stof

固体

 gù tǐ
vast

固定的,不动的,固性的

 gù dìng de, bù dòng de, gù xìng de
gas

气体,煤气

 qì tǐ, méi qì
stof

材料,题材,衣料,灰尘,物质

 cái liào, tí cái, yī liào, huī chén, wù zhì
textiel

可纺织的,纺织业的

 kě fǎng zhī de, fǎng zhī yè de
wol

羊毛,毛织品

 yáng máo, máo zhī pǐn
katoen

棉花

 mián huā
leer

 pí

 

 

 
  2023 Schoonekamp Tekst en Media | Webzijdeplattegrond | Contact opnemen

Citaat van de dag

"De mens wordt vrij geboren, maar overal is hij geketend.
Čovjek je rođen slobodan, a posvuda je u okovima. "
- Jean-Jacques Rousseau / Žan Žak Ruso
(1712-1778)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?